مدرس سيامك صدرآرا_سنتور

image

سيامك صدرآرا_سنتور

سيامك صدرآرا مدرس ساز سنتور. رزومه: فارغ التحصيل كارشناسي متالورژي صنعتي. فراگيري سنتور و رديف هاي اساتيد پايور و صبا نزد استاد مسيح پيوندي. پژوهش بر روي موسيقي تلفيقي و پرسيكال. عضو رسمي جهاد دانشگاهي و اجراهاي سولوي متعدد براي ارگان مذكور. دعوت به انجمن موسيقي كاكس سويس. سرپرستي و آهنگسازي آنسمبل رسا و ضبط و اجراهاي متعدد صحنه اي. فراگيري دوره تكميلي سنتور نزد پروفسور جلال اخباري در فرانسه. تدريس در آموزشگاه هاي معتبر مشهد.