سرفصل آواز

image

آواز

براي اطلاعات بيشتر به دوره هاي آموزشي وب سايت مراجعه كنيد.

موسيقي سنتي ايران مجموعه‌اي از آوازها و نغمه‌ها است كه در طول قرن‌ها در اين كشور به وجود آمده و بازتاب دهنده اخلاقيات ايرانيان است. به بيان ديگر، زيبايي و شكل خاص موسيقي ايراني، شنونده را به فكر كردن و دست يافتن به دنياي غيرمادّي فرا مي‌ خواند. از سوي ديگر، اشتياق و ضربات اين موسيقي ريشه در روح باستاني و حماسي ايرانيان دارد كه شنونده را به حركت و تلاش وامي‌دارد. _«آموزش اصول خوانندگي و آواز ايراني» شامل 10 بخش است و در آن به موضوعاتي چون: شناخت ساختار صداي انسان و رابطه­ آن با محيط پيرامون خود، كشف صداي صحيح و چگونگي مراقبت از صدا، صداسازي و تكنيك نفس­گيري، شناخت موسيقي شعر، تقويت اندام­هاي گفتار براي تلفظ صحيح حروف و ترانه و تصنيف­خواني از روي خط نت و آوانويسي پرداخته شده است. _در آموزش آواز پاپ بيشتر به اصول اصلي خواندن پرداخته مي‌شود و به طور خيلي مختصر تئوري و صداسازي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. براي آموزش معمولا از آهنگ‌هاي عامه پسند و آشنا با گوش مردم استفاده مي‌شود. معمولا آواز پاپ همراه با گيتار يا پيانو آموزش داده مي‌شود چرا كه اين سازها مخصوصا گيتار قابليت بسيار خوبي براي همزمان آواز خواندن دارند.