سرفصل كنگا

image

كنگا

براي اطلاعات بيشتر به دوره هاي آموزشي وب سايت مراجعه كنيد.

ساز كنگا تا ميزان زيادي ، رايج ترين ساز دستي كاربردي در موسيقي مردمي به شمار مي آيد. ريشه كنگا از كنگوي آفريقا است ، اما ساز خمره اي شكلي كه پيش از اين مي ديديد در واقع سازي كوبايي كه از دل نواهاي محلي و بومي بيرون آمده است. كنگاها را ميتوان در موسيقي جاز ، راك ، بلوز ، آراندبي ، و ورگا ديد. كنگا در سال 1940 وارد آمريكا شد به سرعت جايگاه خود را در سبك هاي موسيقي باز نمود. كنگا در واقع در برگيرنده سه ساز است: ري كوينتو: اگر كنگا چهار تيكه باشد كوچكترين خانواده كنگا “ري كوينتو” نام دارد و سايز آن 15 مي باشد. كوينتو : دومين ساز اين مجموعه و با سايز 11 موجود است. سي گاندو : سومين ساز مجموعه با سايز 11,3/4 موجود است تومبا يا تومبادورا : بزرگترين ساز اين مجموعه با سايز 12 و در ايران به كل اين سازها تومبا مي گويند.