سرفصل بلز

image

بلز

براي اطلاعات بيشتر به دوره هاي آموزشي وب سايت مراجعه كنيد.

بلز يا گلوكن اشپيلز به معناي زنگ ها يا زنگوله ها گفته مي شود. ساز بلز به انگليسي ( Xylophone ) مي باشد كه مدل رنگي آن مخصوص كودكان مي باشد. در واقع تيغه هاي فلزي كوچك با طولهاي متفاوت توليد كننده اصوات با فركانس هاي مختلف مي شوند كه هر كدام آن ها صداي نت خاصي را دارد. ساز بلز يكي از ابتدايي ترين و ساده ترين ساز هاي موسيقي مي باشد كه كودكان در ابتدا دوره هاي موسيقي را با ساز بلز شروع ميكنند . ساز بلز كوچك شده ي ساز زايلوفون مي باشد كه معمولا داراي يك اكتاو يا بيشتر مي باشد. ساز بلز از تيغه هاي كوچك رنگي تشكيل شده است كه طول آنها و در نتيجه فركانس آنها با يكديگر متفاوت پست پس هر كدام از تيغه ها صداي متفاوتي را دارا مي باشد. نكته ي مهم اينجاس كه در بلز هاي استاندارد هر رنگ نت مخصوص به خود را دارد و كودكان با توجه به رنگ تيغه هاي ساز بلز مي توانند به راحتي صداي هر نت را فرا بگيرند.