خبر جشنواره هنرجويي ارديبهشت

image

جشنواره هنرجويي ارديبهشت

فرصتي استثنايي براي هنرجويان آموزشگاه موسيقي ارديبهشت 

هنرجويان ارديبهشت بعد از ثبت نام، در طول ترم امكان ضبط استوديو رايگان به همراه تصوير را دارند

سپس قطعه شما در حضور اساتيد داوري شده و كيف پول برنده جشنواره به مبلغ يم ميليون تومان شارژ خواهد شد.