ثبت نام در دوره های آموزشگاه

دوره مورد نظر خود را جستجو کنید
محمدرضا مشيري

سه تار_ محمدرضا مشيري

شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه

عباد مازندراني

گيتار الكتريك _ عباد مازندراني

شنبه

علي کياني

ويولن_علي كياني

يكشنبه و چهارشنبه

ابراهيم طهراني پور

تنبور_ابراهيم طهراني پور

شنبه. يكشنبه. دوشنبه. سه شنبه

احسان لطفي

كيبورد _ احسان لطفي

پنجشنبه

الهام بركپور

تمبك_ الهام بركپور

پنجشنبه

آرزو ضميري

دف _ آرزو ضميري

پنجشنبه

ابراهيم شادكام

تار _ ابراهيم شادكام

شنبه

آزاده رضازاده

سه تار _ آزاده رضازاده

يكشنبه ، پنجشنبه

مهدي معاونيان

گيتار الكتريك_مهدي معاونيان

يكشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه

1 2 3 4 5 6